Privatlivspolitik

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Iliasoff Art, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Iliasoff Art og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Iliasoff Art har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige i Iliasoff Art er: Mette Martine Iliasoff

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Iliasoff Art har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mmiliasoff@gmail.com.

Cookies
På www.iliasoff.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.iliasoff.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Iliasoff Art's hjemmeside.

Mette Martine Iliasoff
kontakt@iliasoff.dk
30276911

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with Iliasoff Art, we need the following information:

  • Name
  • Address
  • Phone number
  • Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with Iliasoff Art, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for Iliasoff Art have access to the information recorded about you.

The data manager in Iliasoff Art is: Mette Martine Iliasoff.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with Iliasoff Art, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact mmiliasoff@gmail.com .

Cookies
On www.iliasoff.dk, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.
You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Log Statistics
We use log statistics at www.iliasoff.dk, which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.

The Log statistic is only used with the purpose to improve Iliasoff Art's website.

Mette Martine Iliasoff
kontakt@iliasoff.dk
+45 30276911